Tietosuojaseloste

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Tilaajien tiedot talletetaan tilaaja- eli asiakasrekisteriin tilausten käsittelyä ja seurantaa varten. Rekisteriä ei käytetä muihin tarkoituksiin.

REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT

Rekisteriin tallennetaan vain ne tiedot, jotka asiakas on antanut tilausta tehdessään:

Rekisteriin ei kerätä tietoja muista lähteistä.

REKISTERIN TIETOIHIN PÄÄSY JA TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Rekisteriin ja sen tietoihin on pääsy vain tilauksia käsittelevillä henkilöillä eikä rekisterin tietoja luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa seuraavissa tilanteissa:

Asiakas voi halutessaan pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä sen jälkeen kun tilaus on kokonaisuudessaan maksettu ja mahdollinen palautusoikeus tai takuuaika on päättynyt.

Tietosuoja-asetuksen noudattamisesta vastaa Eero Laaksonen